سنگ مرمریت لاشتر

تخلخل
وزن مخصوص
مقاومت سایشی
مقاومت فشاری
چگالی
جذب آب

سنگ مرمریت لاشتر زمینه مشکی مایل به طوسی که رگه های سفید دارد.

این سنگ به صورت سائیده، تامبل، بوش همر، تیشه ای و هوند فرآوری می گردد.

همچنین سنگ مرمریت لاشتر که در جهان با نام سنگ Pietra Grey معروف است.

این نوع سنگ مرمریت در ابعاد مختلف تایل و اسلب برش داده می شود.

این سنگ از مقاومت بسیار خوبی برخوردار است و در مقابل ضربه و فشار جزو مقاوم ترین سنگ‌های ساختمان است.

این سنگ جذب آب پایین دارد و در مقابل سرما و گرما زیاد بسیار با دوام است و می تواند در هر شرایطی به کار گرفته شود.

معدن سنگ مرمریت لاشتر با 3000 تن استخراج ماهانه و ذخیره حدود 360000 تن در 10 سال آینده دارد.

این معدن در استان اصفهان و در فاصله 35 کیلومتری جنوب اصفهان در منطقه لاشتر واقع گردیده است.