سنگ ساختمانی تزئینی، سنگی است طبیعی که در اندازه مشخص انتخاب، تراش و یا برش خورده باشد. به معنای وسیع کلمه، اصطلاح سنگ ساختمانی تزئینی شامل سنگها در هر شکل می‌باشند که به طور مستقیم و پس از برش، سائیده شدن و صیقل کاری در نماهای داخلی و خارجی ساختمانها به کار می‌روند.

سنگ ساختمانی تزئینی از نظر سنگ شناسی به یکی از گروههای سنگ آذرین، دگرگونی و یا رسوبی اختصاص دارند و شامل انواع مرمر، مرمرمیت، چینی، کنگلومرا، تراورتن، ماسه سنگ، گرانیت، دیوریت، سینیت، گابرو و بعضی موارد کم اهمیت تر می‌باشند.

ادامه مطلب

سنگ ساختمان بنا به گفته منابع معتبر به طور متوسط سالانه در کشورمان ایران حدود 13.5 میلیون سنگ ساختمانی تولید می شود که به دلیل نبود امکانات لازم برای برش کشورهای دیگر عهده دار برش سنگ ساختمانی ایرانی می شوند و دوباره همان سنگ را با قیمت بسیار گزاف به ایرانی ها می فروشند و سود بسیار خوبی به جیب می زنند.

با وجود اینکه سنگ ساختمانی در ایران از تنوع بالایی برخوردار است ولی سنگ های تراورتن، مرمریت و گرانیت در میان سایر سنگ ها بیشترین خواهان را دارد و البته با قیمت های بالایی به فروش می رسد.

ادامه مطلب

سنگ ساختمان از مصالح ساختمانی اولیه به شمار می آید که از همان ابتدا انسانها برای ساختن خانه هایشان از آن استفاده می کرده اند؛ گواه این ادعا همین بس که با نگاهی به دوره های کهن سنگی و پارینه سنگی متوجه می شویم از سنگ بیش از سایر مصالح استفاده می شده است. البته بعدا به دلیل سنگینی و مشکلات زیادی که در حمل و نقل برای انسان پیش آمده جای خود را به مصالحی نظیر آجر داد؛ اما همچنان در بیشتر سازه های سنگینی مثل پل ها، تونل ها، دیوارهای حائل و… استفاده زیادی می شود.

ادامه مطلب