مطالب توسط

سنگ ساختمانی تزیینی

سنگ ساختمانی تزئینی، سنگی است طبیعی که در اندازه مشخص انتخاب، تراش و یا برش خورده باشد. به معنای وسیع کلمه، اصطلاح سنگ ساختمانی تزئینی شامل سنگها در هر شکل می‌باشند که به طور مستقیم و پس از برش، سائیده شدن و صیقل کاری در نماهای داخلی و خارجی ساختمانها به کار می‌روند. سنگ ساختمانی […]

صنایع سنگ در ایران

سنگ ساختمان بنا به گفته منابع معتبر به طور متوسط سالانه در کشورمان ایران حدود 13.5 میلیون سنگ ساختمانی تولید می شود که به دلیل نبود امکانات لازم برای برش کشورهای دیگر عهده دار برش سنگ ساختمانی ایرانی می شوند و دوباره همان سنگ را با قیمت بسیار گزاف به ایرانی ها می فروشند و […]

سنگ ساختمانی چیست

سنگ ساختمان از مصالح ساختمانی اولیه به شمار می آید که از همان ابتدا انسانها برای ساختن خانه هایشان از آن استفاده می کرده اند؛ گواه این ادعا همین بس که با نگاهی به دوره های کهن سنگی و پارینه سنگی متوجه می شویم از سنگ بیش از سایر مصالح استفاده می شده است. البته […]